Kỹ năng Pháo Phản Lực

Vị trí:Chiêu 2

Hồi chiêu:12 giây

Tiêu thụ:70/80/90/100/110/120 năng lượng

Moren khai hỏa tấn công kẻ địch trước mặt, gây 150/200/250/300/350/400 (+0.6 công vật lý) sát thương vật lý và đẩy lùi kẻ địch, đồng thời giảm 30% tốc chạy của nạn nhân trong 2 giây.