Ngọc bổ trợ Huyền Thoại: Hút Máu

Nhận thêm 0.8% hút máu với mỗi cộng dồn Huyền Thoại (tối đa 10 cộng dồn)

Dần dần tích được cộng dồn Huyền Thoại mỗi khi tham gia hạ gục tướng, quái khủng, tiêu diệt quái to và lính