Ngọc bổ trợ Hồi Máu Vượt Trội

Hồi máu phụ trội chuyển thành lá chắn, tối đa 10 + 10% tổng máu

Lá chắn tạo thành từ 40% lượng hồi máu phụ trội từ bạn, hoặc 300% lượng hồi máu phụ trội từ đồng minh