Ngọc bổ trợ Nhát Chém Ân Huệ

Gây thêm 10% sát thương lên tướng còn dưới 40% máu

Ngoài ra, tham gia hạ gục tướng tăng 9 Sức mạnh Công kích hoặc 15 Sức mạnh Phép thuật thích ứng trong 10 giây