Phù hiệu trong Liên Quân Mobile Quả cầu băng sương | https://hoiquancaothu.com

Phù hiệu: Quả cầu băng sương

Loại phù hiệu: Thành khởi nguyên

Sau khi trận đấu bắt đầu 3 phút, bạn sẽ nhận được Quả cầu băng sương. Sau khi sử dụng sẽ được miễn sát thương nhưng không thể công kích, di chuyển và chỉ có thể dùng 1 lần.

Lối tắt

Danh sách tướng trong Liên Quân Mobile