Trang bị Điệp Vũ | Hội Quán Cao Thủ

Điệp Vũ

Vị trí: Chiêu 2

Hồi chiêu: 11/10.4/9.8/9.2/8.6/8 giây

Tiêu thụ: 50/55/60/65/70/75 năng lượng

Eland'orr thức tỉnh đèn tinh linh khiến thứ này biến thành hồ điệp bay quanh bản thân và tạo 2 lần sát thương lên mục tiêu trong phạm vi, mỗi lần gây 200/240/280/320/360/400 (+0.5 công vật lý) sát thương phép lên địch trong phạm vi.

Kỹ năng khác của Eland'orr