Trang bị Thuyền Bạch Tuộc | Hội Quán Cao Thủ

Thuyền Bạch Tuộc

Vị trí: Chiêu 3

Hồi chiêu: 36/32/28 giây

Tiêu thụ: 0 nội năng

Ata triệu hồi ra con thuyền khổng lồ trong 4 giây khiến các tướng không thể vượt qua và lập tức gây 250/325/400 (+ 90% công vật lý) sát thương vật lý lên những kẻ địch trước mặt. Khi tung chiêu Ata được miễn khống chế, và kích hoạt lần nữa để huỷ chiêu.