Trang bị Thần Môn | Hội Quán Cao Thủ

Thần Môn

Vị trí: Chiêu 2

Hồi chiêu: 11/10.5/10/9.5/9/8.5 giây giây

Tiêu thụ: 75/80/85/90/95/100 năng lượng

Rouie triệu hồi ra cánh cổng thứ nguyên. Sau 4 giây cánh cổng sẽ truyền tống Rouie và đồng đội trong thần môn về tế đàn đồng thời giúp họ được hồi toàn bộ máu và tăng tốc chạy trong 3/3/4/4/5/6 giây