Trang bị Chuyến Săn Mạo Hiểm | Hội Quán Cao Thủ

Chuyến Săn Mạo Hiểm

Vị trí: Chiêu 1

Hồi chiêu: 9/8.6/8.2/7.8/7.4/7 giây

Tiêu thụ: 65/70/75/80/85/90 năng lượng

Valhein ném một phi tiêu đặc biệt vào kẻ thù trong phạm vi, gây 300/330/360/390/420/450 (+0.8 Công vật lý) (+0.8 Công phép) sát thương phép, đồng thời giúp tăng một điểm hiệu ứng "Thợ săn".

Kỹ năng khác của Valhein