Trang bị Lời Nguyền Tử Vong | Hội Quán Cao Thủ

Lời Nguyền Tử Vong

Vị trí: Chiêu 2

Hồi chiêu: 10/9.4/8.8/8.2/7.6/7 giây

Tiêu thụ: 70/80/90/100/110/120 năng lượng

Valhein ném một phi tiêu hoàng kim vào mục tiêu, gây 150/170/190/210/230/250 (+0.58 Công vật lý)(+0.6 Công phép) sát thương phép, và làm choáng mục tiêu, đồng thời giúp tăng một điểm hiệu ứng "Thợ săn".

Các kỹ năng khác của Valhein

Lối tắt

Danh sách tướng trong Liên Quân Mobile