Trang bị Vũ Điệu Lưỡi Hái | Hội Quán Cao Thủ

Vũ Điệu Lưỡi Hái

Vị trí: Chiêu 1

Hồi chiêu: 8/7.4/6.8/6.2/5.6/5 giây

Tiêu thụ: 75 năng lượng

Mina vung lưỡi hái gây 125/150/175/200/225/250 (+1.2Công vật lý) + (+2% máu tối đa) sát thương vật lý lên những kẻ địch lân cận.