Trang bị Bão Lá | Hội Quán Cao Thủ

Bão Lá

Vị trí: Chiêu 2

Hồi chiêu: 13/12/11/10/9/8 giây

Tiêu thụ: 80/90/100/110/120/130 năng lượng

Krixi kêu gọi sức mạnh thiên nhiên tấn công kẻ địch, hất tung chúng và gây 260/292/324/356/388/420 (+0.62 công phép) sát thương phép

Kỹ năng khác của Krixi