Trang bị Long Huyết | Hội Quán Cao Thủ

Long Huyết

Vị trí: Chiêu 1

Hồi chiêu: 9 giây

Tiêu thụ: 60/65/70/75/80/85 năng lượng

Triệu Vân cường hóa bản thân giúp loại bỏ mọi trạng thái bất lợi đang gánh chịu, đồng thời tăng 80% tốc chạy trong 1.5 giây. Đòn đánh thường kế tiếp sẽ được cường hóa, gây thêm 200/225/250/275/300/325 sát thương vật lý lên những kẻ địch lân cận, khiến chúng bị làm chậm 50% tốc chạy trong 2.5 giây.

Kỹ năng khác của Triệu Vân