Trang bị Sương Giá | Hội Quán Cao Thủ

Sương Giá

Vị trí: Chiêu 1

Hồi chiêu: 5 giây

Tiêu thụ: 65/70/75/80/85/90 năng lượng

Điêu Thuyền tung phép thuật băng giá lên một vùng chỉ định, gây 400/490/580/670/760/850 (+0.75 công phép) sát thương phép, và làm chậm 50% tốc chạy của các kẻ địch trúng chiêu trong 2 giây. 

Kỹ năng khác của Điêu Thuyền