Trang bị Đại Dương Sâu Thẳm | Hội Quán Cao Thủ

Đại Dương Sâu Thẳm

Vị trí: Nội tại

Nội tại: Mỗi khi tung Thủy Triều sẽ giúp Chaugnar hóa giải tất cả hiệu ứng khống chế, đồng thời tăng 10% miễn thương và 20% tốc chạy trong 2 giây.

Các kỹ năng khác của Chaugnar

Lối tắt

Danh sách tướng trong Liên Quân Mobile