Trang bị Thuỷ Triều | Hội Quán Cao Thủ

Thuỷ Triều

Vị trí: Chiêu 1

Hồi chiêu: 9.5 giây

Tiêu thụ: 80/90/100/110/120/130 năng lượng

Chaugnar triệu hồi một luồng năng lượng công kích kẻ địch và gây 375/450/525/600/675/750 (+0.65 công phép) sát thương phép lên bất kỳ kẻ địch nào trúng chiêu, và giảm 50% tốc chạy của nạn nhân trong 2 giây