Trang bị Man Lực | Hội Quán Cao Thủ

Man Lực

Vị trí: Nội tại

Nội tại: Tất cả sát thương của Ormarr đều có tỷ lệ làm choáng mục tiêu, và gây 10 - 16% máu hiện tại của nạn nhân thành sát thương vật lý (4 giây hồi).

Kỹ năng khác của Ormarr