Trang bị Quả Đấm Vàng | Hội Quán Cao Thủ

Quả Đấm Vàng

Vị trí: Chiêu 1

Hồi chiêu: 10/9/8/7/6/5 giây

Tiêu thụ: 70/75/80/85/90/95 năng lượng

Gildur xông tới với cú đấm hoàng kim gây 90/100/110/120/130/140 (+0.45 công vật lý) (+0.45 công phép) sát thương vật lý lên tất cả kẻ địch trúng chiêu. Đòn đánh kế tiếp của Gildur sẽ kích hoạt nội tại Bàn tay vàng

Các kỹ năng khác của Gildur

Lối tắt

Danh sách tướng trong Liên Quân Mobile