Trang bị Tên Nổ | Hội Quán Cao Thủ

Tên Nổ

Vị trí: Chiêu 1

Hồi chiêu: 9/8.4/7.8/7.2/6.6/6 giây

Tiêu thụ: 70/75/80/85/90/95 năng lượng

Yorn bắn một mũi tên nổ đến vùng chỉ định gây 175/200/225/250/275/300 (+0.75 Công vật lý) sát thương vật lý đồng thời khiến nạn nhân bị choáng trong 0.75 giây. Đòn đánh kế tiếp sẽ kích hoạt nội tại Vô tận tên.

Kỹ năng khác của Yorn