Trang bị Thẩm Phán Oai Nghiêm | Hội Quán Cao Thủ

Thẩm Phán Oai Nghiêm

Vị trí: Nội tại

Nội tại: Mỗi đòn đánh thường thứ 4 sẽ hất văng mục tiêu và tăng tốc đánh tướng thêm 50%