Trang bị Lốc Siêu Thanh | Hội Quán Cao Thủ

Lốc Siêu Thanh

Vị trí: Chiêu 3

Hồi chiêu: 45/40/35 giây

Tiêu thụ: 100/125/150 năng lượng

Fennik ném dây xích đến nơi chỉ định tạo ra cơn bão siêu thanh trong 6 giây, mỗi 0.5 giây gây 120/150/180 ( +0.4 ) sát thương vật lý (có thể chí mạng, cao nhất là 150% sát thương ). Kích hoạt tiếp : Triệu hồi dây xích quay về, địch trên quỹ đạo trúng đòn sẽ bị làm chậm 50% trong 2 giây.

Các kỹ năng khác của Fennik

Lối tắt

Danh sách tướng trong Liên Quân Mobile