Trang bị Vuốt Chân Không | Hội Quán Cao Thủ

Vuốt Chân Không

Vị trí: Chiêu 1

Hồi chiêu: 5 giây

Tiêu thụ: 50 năng lượng

Batman vung tay tấn công kẻ địch bằng móng vuốt chân không, gây 215/260/305/350/395/440 (+ 0.85 công vật lý) sát thương vật lý. Một kẻ địch ngẫu nhiên sẽ phải chịu hai lần sát thương

Kỹ năng khác của Batman