Trang bị Vuốt Chân Không | Hội Quán Cao Thủ

Vuốt Chân Không

Vị trí: Chiêu 1

Hồi chiêu: 5 giây

Tiêu thụ: 50 năng lượng

Batman vung tay tấn công kẻ địch bằng móng vuốt chân không, gây 215/260/305/350/395/440 (+ 0.85 công vật lý) sát thương vật lý. Một kẻ địch ngẫu nhiên sẽ phải chịu hai lần sát thương

Các kỹ năng khác của Batman

Lối tắt

Danh sách tướng trong Liên Quân Mobile