Trang bị Rắm Thần Lực | Hội Quán Cao Thủ

Rắm Thần Lực

Vị trí: Chiêu 1

Hồi chiêu: 5 giây

Tiêu thụ: 65/70/75/80/85/90 năng lượng

TeeMee bỗng nhiên đau bụng dữ dội, liên tục toát mồ hôi trong 5 giây. Suốt thời gian này, TeeMee có thể tự chủ động hoặc chờ hết thời gian chịu đựng dẫn đến đánh rắm khiến kẻ địch lân cận chịu tối đa 700/900/1100/1300/1500/1700 (+1.65 công phép) sát thương phép và bị choáng 1.5 giây. Thời gian nín càng lâu, sát thương và choáng càng cao.