Trang bị Gươm nguyên tố

Giá:920 vàng

+60 Công phép 

+10% Giảm hồi chiêu

Sức mạnh nguyên tố: Sau khi sử dụng một kỹ năng, đòn đánh tay tiếp theo của tướng được tăng công phép, 3 giây hồi chiêu - Nội tại duy nhất

Nâng cấp từ Gươm nguyên tố