Trang bị Gươm tận thế

Giá:2,190 vàng

+200 Công phép

+10% Giảm hồi chiêu

+30% Hồi năng lượng / 5s

[Sức mạnh nguyên tố] - Nội tại duy nhất: Sau khi tung chiêu, đòn đánh kế tiếp gây thêm 30% Công vật lý (+80% Công phép cộng thêm) sát thương phép, 2 giây hồi chiêu

Nâng cấp từ Gươm tận thế