Trang bị Áo choàng băng giá

Giá:1,970 vàng

+10% Giảm hồi chiêu

+200 Giáp

+800 Máu

[Sức Mạnh Nguyên Tố] - Nội tại duy nhất

Nội tại duy nhất - Sức mạnh nguyên tố: Sau khi tung chiêu sẽ khiến đòn đánh kế gây thêm 150 sát thương vật lý (mỗi cấp tăng thêm 20) trên diện rộng kèm 30% làm chậm , 3 giây hồi.