Trang bị Tim Incubus

Giá:720 vàng

+ 150 giáp

Thiêu cháy: Gây 50 sát thương phép (+2 mỗi cấp) mỗi giây lên những đối thủ cạnh bên (tăng thêm 50% sát thương đối với Quái rừng và Lính) - Nội tại duy nhất

Nâng cấp từ Tim Incubus