Trang bị Áo choàng thần Ra

Giá:1,900 vàng

+80 Công vật lý

+330 Giáp

[Thiêu cháy] - Nội tại duy nhất

Thiêu cháy: Gây 100 (+4 mỗi cấp tướng) sát thương phép mỗi giây lên những kẻ địch cạnh bên (tăng 100% sát thương đối với Lính và Quái rừng) - Nội tại duy nhất