Trang bị Giày Hermes

Giá:580 vàng

Nhanh nhẹn: Tăng 60 Tốc chạy khi không chịu sát thương - Nội tại duy nhất

+60 Tốc chạy - Nội tại duy nhất