Trang bị Gươm hiến tế

Giá:750 vàng

Nhận Tê Cóng

Săn bắt: Gây thêm 30% sát thương lên quái rừng. Nhận thêm 30% kinh nghiệm khi tiêu diệt quái rừng - Nội tại duy nhất

Lùng diệt: Tiêu diệt một con quái rừng tăng 6 Công phép và 30 năng lượng, hiệu ứng cộng dồn 20 lần - Nội tại duy nhất

Nâng cấp từ Gươm hiến tế