Trang bị Rựa thợ săn

Giá:250 vàng

(Yêu cầu phép bổ trợ Trừng trị)

Săn bắt: Gây thêm 20% sát thương lên quái rừng. Nhận thêm 20% kinh nghiệm khi tiêu diệt quái rừng - Nội tại duy nhất

Nâng cấp từ Rựa thợ săn