Trang bị Cung Gió Lốc

Giá:750 vàng

Săn bắt: Gây thêm 30% sát thương lên quái rừng. Nhận thêm 35% kinh nghiệm khi tiêu diệt quái rừng - Nội tại duy nhất

Lùng diệt: Tiêu diệt một con quái rừng tăng 1.5% Tốc đánh, hiệu ứng cộng dồn 20 lần - Nội tại duy nhất

Nâng cấp từ Cung Gió Lốc