Trang bị Quyền Trượng Ác Thần

Giá:3,200 vàng

80 Sức mạnh Phép thuật
300 Máu
15 Điểm hồi Kỹ năng
8% Hút Máu Toàn Phần

  • Tha Hóa Hư Không: Sau mỗi giây gây sát thương lên tướng địch, gây thêm 3% sát thương (tối đa 9%). Khi đạt sức mạnh tối đa, sát thương cộng thêm này sẽ chuyển thành sát thương chuẩn.

    Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm 2% Hút Máu Toàn Phần và 8 Sức mạnh Phép thuật.