Trang bị Đá Tỏa Sáng - Cảnh Giác

Giá:1,100 vàng

150 Máu
10 Điểm hồi Kỹ năng

  • Hộp Mắt Bí Mật: Trang bị này có thể tích trữ tối đa 3 Mắt Kiểm Soát đã mua.

    Sau khi hoàn thành Nhiệm Vụ Hỗ Trợ và đạt Cấp 13, chuyển hóa thành Đá Tỏa Sáng - Bảo Hộ.

Nâng cấp từ Đá Tỏa Sáng - Cảnh Giác