Trang bị Chùy Hấp Huyết

Giá:3,300 vàng

45 Sức mạnh Công kích
400 Máu
20 Điểm hồi Kỹ năng
150% Tốc độ Hồi Máu Cơ bản

Kích hoạt - Khát Máu: Gây (100% Sức mạnh Công kích) sát thương vật lý lên kẻ địch xung quanh. Hồi lại (25% Sức mạnh Công kích + 10% Máu đã mất) với mỗi tướng địch trúng chiêu (hồi lại sau 15 giây, giảm đi bởi Điểm hồi Kỹ năng).

  • Giận Dữ: Nhận 1% Sức mạnh Công kích với mỗi 5% Máu đã mất (tối đa 15%).

    Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm 5 Điểm hồi Kỹ năng.