Trang bị Dây Thép Gai

Giá:1,100 vàng

30 Sức mạnh Công kích

Kích hoạt - Quất Roi: Gây (75% Sức mạnh Công kích) sát thương vật lý lên kẻ địch ở gần. (hồi lại sau 20 giây, giảm đi bởi Điểm hồi Kỹ năng).

Nâng cấp từ Dây Thép Gai