Trang bị Chùy Phản Kích

Giá:3,300 vàng

45 Sức mạnh Công kích
20% Tốc độ Đánh
300 Máu
20 Điểm hồi Kỹ năng

Kích hoạt - Cú Đập Hùng Hồn: Gây (100% Sức Mạnh Công Kích) sát thương vật lý lên kẻ địch ở gần, Làm Chậm chúng đi 40% trong 3 giây (hồi lại sau 15 giây, giảm đi bởi Điểm hồi Kỹ năng). Có thể được sử dụng trong lúc di chuyển.

  • Dũng Mãnh: Gây sát thương vật lý cho 20 Tốc độ Di chuyển trong 3 giây.

    Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm 2% Tốc độ Di chuyển.