Trang bị Cung Phong Linh

Giá:3,400 vàng

60 Sức mạnh Công kích
20% Tốc độ Đánh
20% Tỉ lệ Chí mạng

Kích hoạt - Giông Tố: Lướt về hướng chỉ định, bắn ra ba luồng đạn vào kẻ địch thấp máu nhất ở gần điểm đến (ưu tiên tướng). Gây tổng cộng (180 - 220 (dựa trên cấp độ) + 45% Sức mạnh Công kích cộng thêm) sát thương phép, tăng lên với mục tiêu thấp Máu đến tối đa 50% (hồi lại sau 90 giây).

Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm 2% Tốc độ Di chuyển.

Sát thương đường đạn đạt tối đa khi Máu của kẻ địch dưới 30%.
Lướt từ Giông Tố không thể vượt địa hình.