Trang bị Bó Tên Ánh Sáng

Giá:1,300 vàng

30 Sức mạnh Công kích
15% Tốc độ Đánh

  • Chuẩn Xác: Đòn đánh gây thêm 20 sát thương vật lý lên Lính và Quái.

Nâng cấp từ Bó Tên Ánh Sáng