Trang bị Nỏ Tử Thủ

Giá:3,400 vàng

55 Sức mạnh Công kích
20% Tốc độ Đánh
20% Tỉ lệ Chí mạng
10% Hút Máu

  • Bảo Hiểm Ma Pháp: Sau khi nhận sát thương khiến Máu tụt xuống dưới 30%, nhận 250 - 700 Lá Chắn trong 3 giây. Thêm vào đó, nhận 15-35 Sức mạnh Công kích trong 8 giây (hồi lại sau 90 giây ).

    Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm 5 Sức mạnh Công kích và 50 Máu.