Trang bị Găng tay | Hội Quán Cao Thủ

Găng tay

Giá:420

+12% tỉ lệ chí mạng

Lối tắt

Danh sách tướng trong Liên Quân Mobile