Trang bị Chùy máu | Hội Quán Cao Thủ

Chùy máu

Giá:410

+10 Công vật lý

+8% Hút máu