Kỹ năng Trảm hồn

Vị trí:Nội tại

Sau mỗi lần tung chiêu, trong 4 giây kế các đòn đánh thường của Paine sẽ gây 225 (+37.5% Công phép) sát thương phép. Trong đó đòn đánh thường đầu tiên sẽ chuyển thành đột kích sau lưng kẻ địch và gây gấp đôi sát thương.
Mỗi lần hạ hoặc phụ sẽ giúp Paine tăng 10 nội năng, tối đa tăng giới hạn đến mức 200 nội năng.