Kỹ năng Vong hồn trận

Vị trí:Chiêu 2

Hồi chiêu:7 giây

Tiêu thụ:40 nội năng

Paine tung ra một vòng sáng ma hồn gây 300/350/400/450/500/550 (+35% Công phép) sát thương phép lên kẻ địch trong phạm vi và khiến chúng câm lặng 0.75 giây. Nếu 2 giây sau khi tung chiêu Paine vẫn còn trong vòng sáng ma hồn thì hắn sẽ được hồi 40/50/60/70/80/90 nội năng.
Nội tại chiêu: Khi Paine chịu sát thương phép, trong 5 giây sẽ chuyển hóa 30% lượng sát thương này thành máu cho bản thân.