Kỹ năng Hồn gọi xác

Vị trí:Chiêu 1

Hồi chiêu:7 giây

Tiêu thụ:40 nội năng

Paine xuất hồn theo hướng chỉ định và gây 150/180/210/240/270/300 (+30% Công phép) sát thương phép cho kẻ địch trên đường xuyên qua đồng thời được miễn khống chế. Khi chiêu kết thúc hoặc ấn kết thúc, thể xác Paine sẽ lao nhanh đến vị trí linh hồn của hắn và gây tiếp sát thương phép lên kẻ địch trên đường lao đồng thời làm chậm kẻ địch 50% trong 1 giây.