Kỹ năng Bão Kiếm

Vị trí:Chiêu Q

Hồi chiêu:4

Tiêu thụ:0

Phạm vi:475

Đâm tới, gây 20/45/70/95/120 (+100% sức mạnh công kích) sát thương vật lý.

Khi trúng, cho 1 cộng dồn Tụ Bão trong 6 giây. Ở 2 cộng dồn, Bão Kiếm bắn ra lốc xoáy hất kẻ địch Lên Không.

Bão Kiếm được coi như đòn đánh thường: có thể chí mạng, gây hiệu ứng trên đòn đánh, bị ngắt bởi khống chế, thời gian hồi chiêu và xuất chiêu giảm theo Tốc độ Đánh.

Nếu tung ra khi đang lướt, Bão Kiếm tấn công theo hình tròn.