Kỹ năng Quét Kiếm

Vị trí:Chiêu E

Hồi chiêu:0.5/0.4/0.3/0.2/0.1

Tiêu thụ:0

Phạm vi:475

Lướt qua mục tiêu, gây 60/70/80/90/100 (+60% sức mạnh phép thuật) (+20% thêm sức mạnh công kích) sát thương phép. Mỗi lần lướt tăng sát thương cơ bản của lần lướt kế tiếp thêm 25%, tối đa +50%.

Không thể dùng lên cùng một kẻ địch trong 10/9/8/7/6 giây.

Nếu dùng Bão Kiếm khi đang lướt, nó sẽ tấn công theo hình tròn.