Kỹ năng Trăn Trối

Vị trí:Chiêu R

Hồi chiêu:80/55/30

Tiêu thụ:0

Phạm vi:1,400

Dịch chuyển đến chỗ một tướng địch đang bị Hất Lên Không, gây ? sát thương vật lý và giữ tất cả những kẻ địch cùng bị Hất Lên Không ở xung quanh trên không thêm ? giây. Hồi đầy thanh Nhịp nhưng xóa hết cộng dồn Tụ Bão.

Trong ? giây sau đó, đòn chí mạng của Yasuo nhận thêm ?% Xuyên Giáp Cộng Thêm - hiệu ứng này ảnh hưởng đến Giáp từ trang bị, kĩ năng hoặc bảng ngọc.