Kỹ năng Dẫn Dắt Linh Hồn

Vị trí:Nội tại

Yorick có thể gọi Ma Sương bằng kỹ năng. Kẻ địch gục ngã gần Yorick đôi khi sẽ để lại một nấm mộ.