Kỹ năng Tử Lễ

Vị trí:Chiêu Q

Hồi chiêu:7/6.25/5.5/4.75/4

Tiêu thụ:25 ?

Phạm vi:0

Đòn đánh thường kế tiếp của Yorick gây 30/55/80/105/130 (+140% sức mạnh công kích) sát thương vật lý và hồi lại ? Máu (nhân đôi khi còn dưới nửa Máu). Tử Lễ sẽ để lại một nấm mộ nếu nó hạ gục mục tiêu.

Khi có 3 hoặc hơn nấm mộ gần đó và Tử Lễ đã được dùng, Yorick có thể dùng Thức Tỉnh để gọi Ma Sương dậy từ các nấm mộ.